Villkor

Villkor

Även om YER International använder sig av största möjliga noggrannhet när det gäller att sammanställa och presentera innehållet på denna webbplats, som alltid hålls så korrekt som möjligt, kan det ändå hända att viss information som visas är föråldrad eller inte helt korrekt. När YER International informeras om eventuella felaktigheter kommer de att uppdatera allt material på webbplatsen så snart som möjligt. YER International har rätt att göra ändringar på sin webbplats när som helst, med eller utan orsak eller avisering, av vilka skäl som helst. YER International frånsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive de underförstådda garantierna om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, eller garantier som följer av prestanda, handelsbruk eller användning. YER International frånsäger sig dessutom uttryckligen alla garantier för att webbplatsen och dess material är virusfria, att webbplatsen är störningsfri, säker och tillgänglig vid alla tidpunkter eller att webbplatsen uppfyller dina krav.

Besökare på denna webbplats får inte kopiera, distribuera eller offentliggöra information, produkter eller tjänster utan förhandsgodkännande från YER International, annat än för privat bruk.