FÖRHÅLLNINGSPOLICY

FÖRHÅLLNINGSPOLICY

På YER värdesätter vi kvaliteten på våra tjänster. En ansvarig för servicekvalitet har särskilt utsetts för att säkerställa högsta kvalitet i alla våra affärsprocesser.

En av uppgifterna för kvalitetschefen är att granska sökandes skriftliga klagomål. Om du som sökande anser att du har blivit orättvist behandlad eller fått ofullständig service, kommer kvalitetsansvarig för tjänsterna att göra en utredning av saken. Du kommer att få skriftlig information om resultatet inom en månad. Hanteringen av klagomål rapporteras till den högre ledningen.

Du kan hjälpa oss att förbättra våra affärsprocesser så att vi kan ge dig bättre service i framtiden. Skicka dina synpunkter och kommentarer till Frank Stein.

Bifoga all tidigare korrespondens med YER.
Efter mottagandet av dina kommentarer kommer följande steg att vidtas:

  • Bekräftelse på mottagande inom 48 timmar
  • Första resultaten: inom en vecka
  • Slutresultat: målet är att rapportera tillbaka till dig inom en månad

Din korrespondens kommer att behandlas konfidentiellt.