Disclaimer

Disclaimer

Hoewel YER International de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebruikt bij het samenstellen en presenteren van de inhoud van deze site, die te allen tijde zo nauwkeurig mogelijk wordt gehouden, kan het toch zijn dat een deel van de getoonde informatie verouderd of niet (geheel) correct is. Zodra YER International op de hoogte is gesteld van eventuele onjuistheden, zal het materiaal op haar website zo snel mogelijk worden bijgewerkt. YER International is vrij om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in haar website, met of zonder reden of kennisgeving, om welke reden dan ook. YER International wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, of garanties die voortvloeien uit het verloop van de uitvoering, het handelsverkeer of het gebruik . YER International wijst bovendien uitdrukkelijk alle garanties af dat de site en het materiaal ervan virusvrij zullen zijn, dat de site ononderbroken en veilig zal zijn en te allen tijde beschikbaar zal zijn, of dat de site aan uw vereisten zal voldoen.

Het is bezoekers van deze site niet toegestaan ​​informatie, producten of diensten te kopiëren, te verspreiden of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YER International, anders dan voor privégebruik.