Gedragscode

Gedragscode

Bij YER hechten we veel waarde aan de kwaliteit van onze diensten. Een Service Kwaliteits Manager is speciaal aangesteld om de hoogste kwaliteit van al onze bedrijfsprocessen te waarborgen.

Een van de taken van de Service Kwaliteits Manager is het onderzoeken van de schriftelijke klachten van een sollicitant. Wanneer u als kandidaat het gevoel heeft dat u onrechtvaardig of onvolledig is behandeld, stelt de Service Kwaliteits Manager een onderzoek in. Binnen een maand wordt u schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Klachtenafhandeling wordt gerapporteerd aan het Senior Management.

U kunt ons helpen onze bedrijfsprocessen te verbeteren, zodat we u in de toekomst beter van dienst kunnen zijn. Stuur uw ervaringen en opmerkingen naar Frank Stein.

Voeg alle eerdere correspondentie met YER toe.
Na ontvangst van uw opmerkingen zullen de volgende stappen worden ondernomen:

  • Ontvangstbevestiging binnen 48 uur
  • Eerste bevindingen: binnen een week
  • Definitieve bevindingen: doel is om binnen een maand aan u te rapporteren

Uw correspondentie wordt vertrouwelijk behandeld.