ערכים ועקרונות התנהגות

ערכים ועקרונות התנהגות

ב- YER אנו מעריכים את איכות השירותים שלנו. מנהל איכות השירות מונה במיוחד על מנת להבטיח את האיכות הגבוהה ביותר של כל התהליכים העסקיים שלנו.

אחת המשימות של מנהל איכות השירות היא לבדוק את תלונותיהם של הלקוחות. כאשר אתם, כלקוחות מרגישים שקיבלתם יחס לא הוגן או שירות לא שלם, מנהל איכות השירות יבצע חקירה בנושא. יודיעו לכם על הממצאים בכתב תוך חודש. הטיפול בתלונות מדווח להנהלה הבכירה.

אתם יכולים לעזור לנו לשפר את התהליכים העסקיים שלנו כדי שנוכל לשרת אתכם טוב יותר בעתיד. אנא שלחו את חוויותיכם והערותיכם אל פרנק שטיין.

צרפו את כל ההתכתבויות הקודמות שלכם עם YER.
עם קבלת הערותיכם יבוצעו הצעדים הבאים:

  • אישור קבלה תוך 48 שעות
  • ממצאים ראשוניים: תוך שבוע
  • ממצאים סופיים: המטרה היא דיווח תוך חודש

ההתכתבות שלכם תטופל בסודיות.